Bioblitz – 4 juli 2023

Bioblitz – 4 juli 2023

Een dag speuren naar al het leven op het voedselbos

Na een succesvolle eerste Bioblitz in juni 2022, willen we deze natuurinventarisatie in 2023 graag herhalen. Zo kunnen we zien of de soortenrijkdom op ons project inderdaad toeneemt, zodat het natuurlijke evenwicht steeds beter wordt.

Met de BioBlitz willen wij meten hoe de natuur zich gaat ontwikkelen. Het idee achter de BioBlitz: in een bepaald gebied binnen een bepaalde tijdspanne het leven daar in kaart brengen. Door dat later vaker te doen, hoopt Voedselbos Lingehout zichtbaar te maken welk (hopelijk positieve) effect ons voedselbos systeem heeft op het natuur op ons terrein.

Het gaat niet om de hoeveelheid per soort, maar om het aantal soorten dat wordt gevonden. We gaan van alles bekijken, ‘s morgens vroeg zoeken we naar vogels, ‘s middags bekijken we het planten- en insectenleven, en ‘s avonds zijn nachtvlinders en vleermuizen aan de beurt.

Een mix van beginners, gevorderden en experts pluizen het twaalf hectare grote bos uit, van Wageningse studenten tot mensen van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en van IVN. Je hoeft geen ervaring te hebben, want er is altijd een expert aanwezig om te helpen met identificeren. En natuurlijk maken we handig gebruik van apps zoals Obsidentify, Birdnerd en Plantnet.

Alle vondsten worden op waarneming.nl geregistreerd.

Op 4 juli gaan we soorten tellen in meerdere tijdsblokken:

  • 07:00-09:00 – Vogels
  • 10:00-12:00 – Planten & (bodem)dieren
  • 15:00-17:00 – Planten & (bodem)dieren
  • 19:00-21:00 – Planten & (bodem)dieren
  • 21:00-23:30 – Vleermuizen & nachtvlinders

Wil je ook meedoen? Meld je dan hier aan