Romantische voedselbos

“Romantische” Voedselbos

Vlak naast het toegangspad wordt wordt op de voormalige maïsakker een “romantisch” voedselbos aangelegd van ongeveer 1 ha. Dit deel van het voedselbos zal gaan bestaan uit een natuurlijk ogende begroeiing van heel veel verschillende eetbare planten, en is vooral bedoeld om het voedselbos te beleven en te ervaren. Hier zullen in de toekomst bijvoorbeeld plukwandeling en workshops georganiseerd kunnen worden. Ook is op dit stuk van het terrein een grote poel aangelegd.

In de winter van 2022/2023 zijn we gestart met de aanplant van dit deel van het voedselbos. Er zijn nu vooral grotere fruit- en notenbomen geplant die we nog op voorraad hadden. In het najaar gaan we verder en zullen we kleinere struiken gaan planten, en ook de hagen aan de noord- en oostzijde aanleggen. Verder zal in dit deel van het voedselbos de natuur zoveel mogelijk zijn gang mogen gaan, zodat een gevarieerd en biodivers ecosysteem ontstaat. We zullen alleen de graspaden maaien zodat er doorheen gewandeld kan worden.