Ontstaansgeschiedenis

Hoe is ons voedselbos ontstaan?

Na jaren van voorbereiding is Voedselbos Lingehout per 1 januari daadwerkelijk van start gegaan! Bekijk hieronder een verkorte versie van onze ontstaansgeschiedenis.

2018


Start

Op 12-12-2018 gaat de werkgroep van start. Eerste gesprekken met huidige grondeigenaar over pacht.

2019


Leren

Diverse werkbezoeken van onze werkgroep en geïnteresseerden naar andere voedselbossen om te leren over opzet, ontwerp, aanleg.

2020


Oriënteren

Hier gaan we ‘de boer op’. We houden presentaties in de gemeente om mensen te vertellen van onze plannen. Vanwege corona werken we veel op de achtergrond.

2021


Doen

Dit is het jaar dat we echt doen! Er komt een projectleider in dienst die de kar gaat trekken, we tekenen een intentieverklaring met de grondeigenaar over de pacht. We gaan samenwerken met Stichting Voedselbosbouw Nederland. En: er komt een officieel businessplan, goedgekeurd door de ALV waarmee we deelnemers gaan werven. Eind 2021 staat de teller op meer dan 100 deelnemers!

2022


Aan de slag!

2022 is het jaar dat we aan de slag gaan. Er zijn tuinder(s) aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de biologische moestuin – maar ook veel in het Voedselbos zijn. Begin januari is het ontwerp definitief. En in de maanden februari en maart hebben we vele plantdagen: ruim 8.000 bomen en struiken gaan de grond in.