Privacy statement

Privacy statement

Voedselbos Lingehout gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert als partner of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Voedselbos Lingehout, wanneer je een opdracht of subsidie aan ons verleent of een product of dienst aan ons levert (inclusief inhuur als zzp’er) of wanneer je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Voedselbos Lingehout.

Welke gegevens verwerken wij

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van Voedselbos Lingehout.
 • Contractgegevens: dit zijn de gegevens die wij verwerken in het kader van een overeenkomst van opdracht dan wel een subsidie-relatie, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer.
 • Sollicitatiegegevens: je naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum, foto (indien verstrekt), je cv en motivatiebrief.
 • Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.
Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens:

 • Om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Om afgenomen betaalde diensten of producten te factureren;
 • Om nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
 • Om aanbiedingen van diensten en producten van Voedselbos Lingehout te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
 • Om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • Om de producten en diensten van Voedselbos Lingehout te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • Om je geschiktheid voor een functie te beoordelen en het sollicitatietraject af te handelen;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voedselbos Lingehout gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden?

Voedselbos Lingehout verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • Voor het goed laten functioneren van de website;
 • Als de gegevens openbaar zijn;
 • Als Voedselbos Lingehout op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Voedselbos Lingehout sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Indien je via de website of andere diensten of producten van Voedselbos Lingehout terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Voedselbos Lingehout controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Voedselbos Lingehout naar linkt. Voedselbos Lingehout adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@voedselboslingehout.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. Je kunt je persoonsgegevens die Voedselbos Lingehout heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@voedselboslingehout.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek. Voedselbos Lingehout kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Voedselbos Lingehout omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Voedselbos Lingehout bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies?

Voedselbos Lingehout maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

Wijziging van deze privacy verklaring

Voedselbos Lingehout heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.voedselboslingehout.nl of een van de andere door Voedselbos Lingehout beheerde websites. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@voedselboslingehout.nl.

Versie mei 2022.