Partners


We zijn trots op onze partners met wie dit mooie project wordt gerealiseerd.
Zij helpen ons met advies, inrichting, exploitatie en/of subsidie.
Lees hier alles over hun bijdrage.

Initiatiefnemer

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind)

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Men wil op deze wijze voor en met leden duurzame energie opwekken. Daarnaast investeert Betuwewind haar winst in het opzetten of ondersteunen van duurzame initiatieven in de regio, zoals het Voedselbos Lingehout.

Partners bij advies en inrichting

Fruitzforlife

Fruitzforlife ontwerpt “eetbaar landschap” (landschap- en tuinarchitectuur), begeleidt de realisatie daarvan en geeft advies bij reeds bestaande projecten. Fruitzforlife helpt ons via de levering van fruitstruiken en aanleg van de tuinderij.

JC Van Kessel Bouw

JC Van Kessel Bouw is een familiebedrijf dat sterk betrokken is bij de lokale gemeenschap en daar een bijdrage aan wil leveren. Vanuit Geldermalsen bouwt JCVANKESSEL elke dag aan de samenleving ,met meer dan vakmanschap alleen. Voor Voedselbos Lingehout gaat Van Kessel de bouw van de schuur begeleiden. Ook ondersteunt men ons met raad en daad, zoals met het uitlenen van een schaftkeet waardoor we ook in de winter beschut pauze kunnen houden met onze vrijwilligers.

Stichting Voedselbosbouw Nederland

Stichting Voedselbosbouw Nederland ontwikkelt en exploiteert voornamelijk grootschalige  voedselbossen (groter dan vijf hectare). Men bevordert zo een duurzame voorziening van onder meer lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. De stichting helpt ons met advies over de aanleg van het voedselbos, met subsidie voor de aanschaf van plantmateriaal en met het organiseren van plantdagen.

Werkend Landschap

Peter Hermens van Werkend Landschap is landschapsarchitect en werkt samen met Fruitzforlife aan het ontwerpen van agroforestry projecten. Voor Voedselbos Lingehout heeft hij het integrale ontwerp gemaakt van het voedselbos en de tuinderij.

Plantschap

Plantschap is een bureau voor landschapsontwerp, met name voedselbos- en tuinontwerp. Plantschap is in het bijzonder thuis in het ontwerpen van kleinschalige voedselbossen met een grote diversiteit. Daarnaast is het bureau inzetbaar voor organisatie, grafisch werk, illustraties of lezingen en cursussen over voedselbosbouw. Plantschap maakte in opdracht van Stichting Voedselbosbouw Nederland het ontwerp van ons voedselbos.

Van Doorn

Van Doorn is een familiebedrijf dat helpt bij het ontwerpen, vormen en onderhouden van (bedrijfs-)terreinen, infrastructuur en groenvoorzieningen, om een duurzame, mooie en veilige buitenruimte voor iedereen te creëren. Het hielp ons met het grondwerk voor de aanleg van het toegangspad en hebben ons een groot insectenhotel geschonken.

De Waalgaard

De Waalgaard is een voedselbos in Weurt, in aanleg sinds 2020. Net als Lingehout heeft De Waalgaard een oude boomgaard omgevormd en onderdeel gemaakt van het voedselbos. De Waalgaard helpt ons met advies over hoe deze omvorming te realiseren.

Kievit Deil B.V.

Kievit Deil is een bedrijf voor loonwerk, grondverzet en aannemerij. Men ondersteunt ons met diverse werkzaamheden en advies bij de aanleg van ons voedselbos. Hierbij is te denken aan het inzaaien van onze groenbemester en de bewatering van nieuwe aanplant.

Partners bij exploitatie

Elegast cider

Elegast maakt ambachtelijke cider van appels uit Nederlandse hoogstamboomgaarden. Ze maken een natuurcider uit puur sap. Elegast oogst ook zelf, perst zelf, en bereikt door langzame gisting in de wintermaanden een unieke complexiteit in smaak, zonder toevoegingen. Elegast is verwerkers van onze fruitoogst en adviseert ons over de aanplant van geschikte fruitrassen.

De Fruitmotor

De Fruitmotor vormt een coöperatieve samenwerking bestaande uit Betuwse fruittelers, fruitverwerkers en afnemers plus consumenten uit het hele land. Ze maken (h)eerlijke producten van eigenwijze appels, ook wel Krenkelaars genoemd. Net niet mooi genoeg voor de supermarkt maar mooi genoeg om andere producten van te maken. Ze bieden de fruitteler een eerlijke prijs voor zijn restappels, met daarbovenop een biodiversiteitspremie. Ze verwerken mede onze appel- en perenoogst en geven advies om de biodiversiteit te stimuleren.

Subsidieverstrekkers

Regionaal investeringsfonds Fruitdelta Rivierenland

Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken, midden in de Gelderse Corridor die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen om deze regionale ambities te realiseren. Men helpt ons met subsidie voor ontwerp en aanleg van het voedselbos.

Life Terra

Life Terra wil de verbinding met de aarde herstellen en 500 miljoen bomen planten in Europa, om op die manier de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan en CO2 vast te leggen. Life Terra helpt ons met het organiseren van de plantdagen -inclusief vrijwilligers- en subsidie voor struiken en planten.

Collectief Rivierenland

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen van het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met 600 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) levert men een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Collectief Rivierenland helpt ons met advies over agrarisch natuurbeheer en subsidie voor de beheerkosten.