Partner


We zijn trots op al onze partners met wie we dit mooie project realiseren.
Ze helpen ons met advies en inrichting, exploitatie of subsidie.
Lees alles over hun bijdrage.

Initiatiefnemer

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind)

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Ze wil voor en met leden duurzame energie opwekken. Daarnaast investeert investeert Betuwewind haar winst in het opzetten van duurzame initiatieven in de regio, zoals Voedselbos Lingehout.

Partners bij advies en inrichting

Fruitzforlife

Fruitzforlife ontwerpt eetbaar landschap (landschap- en tuinarchitectuur), begeleidt bij de realisatie daarvan en geeft advies bij reeds bestaande projecten. Ze helpen ons met de levering van fruitstruiken, en het ontwerp en aanleg van de tuinderij.

JC Van Kessel Bouw

JC Van Kessel Bouw is een familiebedrijf dat sterk betrokken is bij de lokale gemeenschap en daar een bijdrage aan wil leveren. Vanuit Geldermalsen bouwt JCVANKESSEL elke dag aan de samenleving met meer dan vakmanschap alleen. Voor Voedselbos Lingehout gaat Van Kessel de bouw van de schuur begeleiden, en in de tussentijd staan ze ons met raad en daad bij, zoals het uitlenen van een schaftkeet zodat we ook in de winter beschut pauze kunnen houden met onze vrijwilligers.

Stichting Voedselbosbouw Nederland

Stichting Voedselbosbouw Nederland ontwikkelt en exploiteert voornamelijk grootschalige  voedselbossen (groter dan 5 hectare) ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften aan onder meer lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. Ze helpen ons met advies over de aanleg van het voedselbos, subsidie voor de aanschaf van plantmateriaal en met het organiseren van plantdagen.

Werkend Landschap

Peter Hermens van Werkend Landschap is landschapsarchitect en werkt samen met Fruitzforlife aan het ontwerpen van agroforestry projecten. Voor Voedselbos Lingehout heeft hij het integrale ontwerp gemaakt van voedselbos en tuinderij.

Plantschap

Plantschap is een bureau voor landschapsontwerp, en met name voedselbos- en tuinontwerp. Bijzonder thuis in het ontwerpen van kleinschalige voedselbossen met een grote diversiteit en inzetbaar voor organisatie, grafisch werk, illustraties, schrijven of lezingen en cursussen over voedselbosbouw. Plantschap maakt in opdracht van Stichting Voedselbosbouw Nederland het ontwerp van ons voedselbos.

Van Doorn

Van Doorn helpt bij het ontwerpen, vormen en onderhouden van (bedrijfs-)terreinen, infrastructuur en groenvoorzieningen. Om een duurzame, mooie en veilige buitenruimte voor iedereen te creëren. Ze helpen ons met het grondwerk voor de aanleg van het toegangspad.

De Waalgaard

De Waalgaard is een collega-voedselbos in aanleg sinds 2020 en gelegen in Weurt. Net als wij hebben zij een oude boomgaard omgevormd en onderdeel gemaakt van hun voedselbos. Ze helpen ons met advies hoe deze omvorming te realiseren.

Kievit Deil B.V.

Kievit Deil is een bedrijf voor loonwerk, grondverzet en aannemerij. Ze ondersteunen ons met diverse werkzaamheden en advies bij de aanleg van ons voedselbos, zoals inzaaien van onze groenbemester, water geven van nieuwe aanplant.

Partners bij exploitatie

Elegast cider

Elegast maakt ambachtelijke cider van appels uit Nederlandse hoogstamboomgaarden. Ze maken een natuurcider uit puur sap. Elegast oogst zelf, perst zelf, en bereikt door langzame gisting in de wintermaanden een unieke complexiteit in smaak. Zonder toevoegingen. Ze worden verwerkers van onze fruitoogst en daarnaast adviseren ze ons over de aanplant van geschikte fruitrassen.

De Fruitmotor

De Fruitmotor vormt samen met Betuwse fruittelers, fruitverwerkers, afnemers uit het hele land en consumenten een coöperatieve samenwerking. Ze maken (h)eerlijke producten van eigenwijze appels, ook wel Krenkelaars genoemd. Net niet mooi genoeg voor de supermarkt maar mooi genoeg om andere producten van te maken. Ze bieden de fruitteler een eerlijke prijs voor zijn restappels, met daarbovenop een biodiversiteitspremie. Ze verwerken onze appel- en perenoogst en geven advies om de biodiversiteit te stimuleren.

Subsidieverstrekkers

Regionaal investeringsfonds Fruitdelta Rivierenland

Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen. Ze helpen ons met subsidie voor ontwerp en aanleg van het voedselbos.

Life Terra

Life Terra wil de verbinding met de aarde herstellen en 500 miljoen bomen planten in Europa om op die manier de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan en CO2 vast te leggen. Ze helpen ons met het organiseren van de plantdagen en subsidie voor struiken en planten.

Collectief Rivierenland

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) leveren ze een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Ze helpen ons met advies over agrarisch natuurbeheer en subsidie voor de beheerkosten.