Over ons

Voedselbos Lingehout


Voedselbos Lingehout is één van de duurzame initiatieven van Betuwewind. Het Voedselbos kent een coöperatief model, waarbij men mede-eigenaar kan worden van het voedselbos door het storten van het deelnemersbedrag. Hierna is men Deelnemer en kan men meebeslissen over de ontwikkeling. Het voedselbos is een BV onder de Betuwewind coöperatie, onder leiding van een directeur/beheerder. De BV Voedselbos Lingehout heeft als doel lokaal duurzaam voedsel te produceren, biodiversiteit te stimuleren en kostendekkend te exploiteren. Vanaf de eerste plannen voor een voedselbos, eind 2018, is er een team van vrijwilligers dat meehelpt met alle aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast werken we samen met veel partners.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind)


Voedselbos Lingehout is een initiatief van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind). De coöperatie is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Inmiddels zijn er meer dan 1.200 leden, waarvan er meer dan 130 deelnemer zijn aan het Voedselbos Lingehout. Naast de gerealiseerde windparken AVRI en Deil houdt de coöperatie zich ook bezig met het ontwikkelen van zonnevelden in de regio, het inrichten van een oplaadplaats voor elektrische vrachtwagens en machines, WattHub, en het aanleggen van het Voedselbos Lingehout. In het voorjaar van 2021 is ook een deel van de ontwikkeling van Windpark Midden-Betuwe overgenomen. Daarnaast worden vanaf 2021 ook duurzame initiatieven in de regio ondersteund, via het Duurzaamheidsfonds.