Over ons

Voedselbos Lingehout


Voedselbos Lingehout is één van die duurzame initiatieven van Betuwewind. Het kent een coöperatief model, waarbij deelnemers mede-eigenaar worden van het voedselbos door deelnameleningen en zo mee kunnen meebeslissen over de ontwikkeling. Het voedselbos is een BV onder de Betuwewind coöperatie, onder leiding van een directeur/beheerder. De BV Voedselbos Lingehout heeft als doel om lokaal duurzaam voedsel te produceren, biodiversiteit te stimuleren, en kostendekkend te exploiteren. Vanaf de eerste plannen voor een voedselbos eind 2018 is er een team van vrijwilligers, dat meehelpt met alle aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast werken we samen met vele partners.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind)


Voedselbos Lingehout is een initiatief van Burgerwindcoöperatie West Betuwe (Betuwewind). De coöperatie is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 leden, waarvan er meer dan 100 deelnemer zijn aan Voedselbos Lingehout. Naast de gerealiseerde windparken Avri en Deil houdt de coöperatie zich ook bezig met het ontwikkelen van zonnevelden in de regio en het aanleggen van voedselbos Lingehout. In het voorjaar van 2021 is ook een deel van de ontwikkeling van Windpark Midden-Betuwe overgenomen. Vanaf 2021 worden er ook duurzame initiatieven in de regio ondersteund.