Nu al veel wilde planten en dieren in het voedselbos!

Deze zomer werd op 4 juli de eerste soortentelling gehouden in Voedselbos Lingehout, een zogenoemde Biobitz. Op een Bioblitz dag worden er zoveel mogelijk verschillende soorten wilde planten en dieren geteld. Het plan is om deze teldag jaarlijks te herhalen om zo de verwachte toename van de biodiversiteit in het voedselbos te kunnen meten en volgen.

Voorafgaand aan de Bioblitz had de werkgroep Kennis & Monitoring een oproep gedaan om mee te tellen. Dat leverde een divers gezelschap op: deelnemers van het Voedselbos en mensen uit de buurt, en daarnaast ook studenten van de Wageningen Universiteit, leden van natuurorganisatie IVN West-Betuwe, (oud)studenten van de HAS en leden van Jongeren in Natuur (JNM).

Er werd van ’s morgens 7 uur tot ’s nachts 1 uur geteld. In de vroege ochtend ging een groepje op pad voor de vogels. Vanaf 9.00 uur sloten steeds meer mensen aan om planten, insecten en andere dieren te tellen. Na een pauze voor het avondeten ging de laatste plantengroep op pad en sloot een groep experts de dag af met het tellen van nachtdieren zoals nachtvlinders en vleermuizen.

In totaal zijn er meer dan 200 soorten waargenomen. Er werden 26 verschillende soorten vogels geteld. Bijzonder zijn de 85 verschillende soorten insecten die zijn waargenomen, onder te verdelen in allerlei subgroepen zoals wantsen, libellen, sprinkhanen, vlinders, nachtvlinders, bijen, mieren etc. Dit aantal is vooral te danken aan de aanwezige specialisten van JNM en Wageningen Universiteit.

Door deze specialisten is zelfs een bijzonder insect waargenomen: de rivier-gifoogdaas. Voor Nederlandse begrippen is deze daas redelijk zeldzaam, voor de Betuwe niet. Maar deze soort komt vooral voor in de uiterwaarden. Het is dus bijzonder om op ons terrein aan te treffen. De foto hieronder laat de rivier-gifoogdaas zien in Voedselbos Lingehout.

Naast de insecten zijn er 79 soorten planten geteld, ook een flinke groep. Een groot deel ervan betreft akkeronkruiden. Soorten die o.a. veel werden aangetroffen zijn: akkerdistel, akkerwinde, kroontjeskruid, echte kamille, zwaluwtong, rood guichelheil, grote klaproos, perzikkruid, herderstasje, hoenderbeet en hanenpoot. Deze akkeronkruiden zijn op dit net kaal gemaakte en ingeplante terrein te verwachten. De komende jaren zullen deze soorten minder te zien zijn terwijl het terrein meer in een bos verandert en niet meer wordt omgewoeld.

Enkele andere soorten die we aantroffen waren agrimonie, kleine leeuwenbek en wilde cichorei. Die laatste is bekend als koffiesurrogaat: de geroosterde wortel wordt daarvoor gebruikt. Dus als we die de komende jaren nog zien is deze wellicht in te passen in het voedselbosmenu. En we vonden ook kamille voor de thee 😊.

Alle waargenomen soorten zijn te zien op waarneming.nl. Ook is daar de precieze plek te zien van waar de waarneming is ingevoerd, zie de afbeelding hier onder. Elke stip op de kaart is een waarneming. Om meer over de waarneming te weten te komen, zoals de foto die ter plekke gemaakt is, kan je de stip aanklikken.

Kortom, onze eerste Bioblitz was een succes. Komende jaren zullen we meer van deze dagen organiseren, hopelijk zien we je daar!