10.000ste boom geplant!

Persbericht

In Geldermalsen wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van een van de grootste productie voedselbossen van Nederland: Voedselbos Lingehout. Dit ambitieuze project heeft als doel om een voedselrijk ecosysteem te creëren waarin mens, dier en plant in harmonie kunnen samenleven.

Sinds de start van de aanleg begin 2022, zijn er al duizenden bomen, struiken en vaste planten geplant. En afgelopen week is er een bijzondere mijlpaal bereikt: de 10.000ste boom/struik is geplant! Dit is een fantastische prestatie van de vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de realisatie van dit voedselbos.

Voedselbos Lingehout is niet alleen bedoeld om voedsel te produceren, maar ook om een gezonde en biodiverse omgeving te creëren. Er worden verschillende soorten fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken geplant, die op termijn een rijke oogst opleveren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aanleggen van diverse bloemen- en kruidenvelden en het creëren van geschikte habitats voor insecten.

Het voedselbos is niet alleen een bron van voedsel, maar ook een plek waar mensen kunnen leren over duurzame voedselproductie en natuurbeheer. Er worden regelmatig rondleidingen en workshops georganiseerd voor geïnteresseerden.

Kortom, Voedselbos Lingehout is een waardevol initiatief dat bijdraagt aan een duurzame en gezonde toekomst voor onze samenleving. Deze maand kun je er ook appelbomen kopen en er wordt gestart met oogstpakketten die door twee- of vierpersoonshuishoudens kunnen worden afgenomen. Deelnemers mogen dan zelf hun groenten en fruit van het land halen. Verser kan het niet. Voor meer informatie bezoek je de website www.voedselboslingehout.nl