Droogte in het voedselbos

Hoe gaan we daarmee om?

Nadat het in het voorjaar eerst heel lang nat en koud was, sloeg het weer op 13 mei om en werd het (heel) warm en droog. Hopelijk komt er op dinsdag 20 juni een flinke bui. Het is dan 39 dagen droog geweest ….
We willen graag met jullie delen hoe we bij Voedselbos Lingehout omgaan met droogte en hoe ons project (in de toekomst) meer droogtebestendig zou moeten zijn dan traditionele landbouw.

De droogte heeft een grote invloed op onze ecosystemen en de landbouw. Bij Voedselbos Lingehout zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van van onze aanplant tijdens periodes van aanhoudende droogte. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om onze gewassen en de biodiversiteit te beschermen:

1. Waterbeheer
Afgelopen winter hebben we twee poelen gegraven op het terrein. Deze fungeren als wateropslag, en nu al kunnen we zien dat de dieren op het terrein er graag gebruik van maken. De kleine poel zal tzt gebruikt worden om ook gereinigd afvalwater opnieuw te kunnen gebruiken. In de toekomst willen meer gaan investeren in regenwateropvang voor droge perioden. Hierdoor kunnen we het beschikbare water optimaal gebruiken.

2. Irrigatie
We hebben geïnvesteerd in irrigatie in de tuinderij, door middel van een grondwaterpuls en druppelslangen. Omdat groenteplanten snel groeien, zijn ze ook droogtegevoeliger. Daarom helpen we ze een handje wanneer het niet regent.
Op het voedselbos terrein zijn afgelopen winter en voorjaar ongeveer 2.000 bomen en struiken aangeplant. Op termijn kunnen die prima tegen een droogteperiode, maar nu zijn ze nog kwetsbaar. Water geven doen we zo min mogelijk omdat het heel kostbaar en tijdrovend is. Om gedoseerd water te geven waar het echt nodig is, hebben we achter de elektrische trekker een kar met een duizend litervat waarmee we langs de rijen bomen & struiken kunnen rijden.

2. Mulching
Door gebruik te maken van mulchmaterialen, zoals (afbreekbaar) worteldoek en houtsnippers langs de rijen kleinfruit, creëren we een beschermende laag op de bodem. Dit helpt bij het verminderen van verdamping en het vasthouden van vocht in de grond.

3. Bodemgezondheid
We besteden veel aandacht aan het opbouwen en behouden van een gezonde bodemstructuur. Een gezonde bodem bevat organische stof en veel bodemleven en kan water beter vasthouden. Dat draagt bij aan een optimale groei van planten.

4. Een divers ecosysteem
Het voedselbos is nu nog niet volgroeid. Maar wanneer dit wel zo is zal het voedselbos goed water kunnen vasthouden. Een ecosysteem zoals een voedselbos is ontworpen om water vast te houden en efficiënt te gebruiken, o.a. door middel van de verschillende lagen, gezonde bodem en biodiversiteit. De diversiteit aan plantensoorten in een voedselbos zorgt voor een efficiënter gebruik van waterbronnen. Elke plant heeft verschillende waterbehoeften en wortelstructuren. Hierdoor wordt het water gelijkmatiger verdeeld en wordt het risico op uitputting van de watervoorraad verminderd.

Bij Voedselbos Lingehout willen we graag een voorbeeld zijn van hoe voedselproductie in harmonie met de natuur kan plaatsvinden, ook bij extreem weer zoals langdurige droogte, of juist veel regenval.